Geschiedenis tweelingzwangerschappen

Als je zwanger bent van een tweeling wil je natuurlijk alles weten over je tweelingzwangerschap en de geboorte van een tweeling. Je bent dan ook continu op zoek naar informatie, weetjes en tips. Vaak zijn dit nuttige tips over het voorkomen van zwangerschapskwaaltjes of informatie over de babyuitzet en de bevalling. Naast al deze handige tips en weetjes is het natuurlijk ook leuk om wat meer te weten te komen over andere feitjes die te maken hebben met je tweelingzwangerschap, zoals de geschiedenis van tweelingzwangerschappen of het aantal tweelinggeboortes.

Meeste tweelingen ooit sinds de geschiedenis

In de laatste dertig jaar van de vorige eeuw nam het aantal tweelingen elk jaar toe. Nog nooit zijn er in de geschiedenis zoveel tweelingen geboren. In de eerste jaren van de 21e eeuw bereikte dit een hoogtepunt. In het jaar 2002 werden de meeste tweelingen geboren sinds de geschiedenis. De teller stond toen op 3707 tweelingen in één jaar. Na dat jaar is het aantal tweelinggeboortes jaarlijks gedaald.

Tweeling jongen en meisje

Geschiedenis tweelingen: toename tweelingzwangerschappen

In de laatste dertig jaar van de vorige eeuw werden er meer tweelingen geboren dan ooit in de geschiedenis. De reden dat er vanaf de jaren 70 tot aan het begin van de 21e eeuw meer tweelingen werden geboren, heeft vooral te maken met de komst van de vruchtbaarheidsbehandeling ivf (in-vitrofertilisatie). Om de kans op een zwangerschap te vergroten, werden er vroeger vier of vijf bevruchte eicellen teruggeplaatst in de baarmoeder. Hierdoor was er een toename van het aantal tweelingen in de jaren zeventig, tachtig en negentig. Er werden toen niet alleen meer tweelingen geboren, maar ook meer drie- en vierlingen dan ooit in de geschiedenis.

Geschiedenis tweelingen: afname tweelingzwangerschappen

Aan het eind van de 20e eeuw werden er nog maar twee bevruchte eicellen teruggeplaatst bij ivf. Hierdoor werden er minder drie- en vierlingen geboren, maar het aantal tweelingen nam nog wel toe. Sinds het begin van deze eeuw wordt er bij ivf nog maar één bevruchte eicel teruggeplaatst en is ook het aantal tweelingen afgenomen. De reden dat er tegenwoordig nog maar één eicel wordt teruggeplaatst, is dat bij een eenlingzwangerschap er minder complicaties optreden dan bij een tweelingzwangerschap. Doordat er nu dus vaak maar één bevruchte eicel wordt teruggeplaatst, worden er ook minder tweelingen geboren.

Op en Top Zwanger

Ook al is er meer kans dat er bij een tweelingzwangerschap complicaties optreden, toch gebeurt dit vaak niet. Als je zwanger bent van een tweeling word je namelijk intensief begeleid door de gynaecoloog. Je hoeft je dus nergens zorgen over te maken. Het enige wat je moet doen, is gewoon genieten van je zwangerschap.

Tweeling met poppen

Geschiedenis toename aantal tweelingen: later zwanger

Ondanks het feit dat er bij een vruchtbaarheidsbehandeling nog maar één bevruchte eicel wordt teruggeplaatst, toch worden er nog meer tweelingen geboren dan vijftig jaar geleden. Het aantal tweelingzwangerschappen ligt dus nog hoger dan in de vorige eeuw. Dit komt doordat vrouwen later zwanger zijn dan twintig jaar geleden. Vrouwen van 35 tot 40 jaar hebben een hogere kans op een spontane tweelingzwangerschap dan jongere vrouwen. Bij vrouwen van boven de 35 komt er minder vaak een eicel vrij, maar wel vaker twee of meer eicellen. Als twee eicellen bevrucht worden, kan er een tweelingzwangerschap ontstaan.

Geschiedenis aantal tweelinggeboortes

Tegenwoordig worden er in Nederland jaarlijks tussen de 2000 en 3000 tweelingen geboren. Dit betekent dat van de 1000 zwangerschappen er 16 een tweelingzwangerschap zijn. Vergeleken met de geschiedenis zijn dit er best veel. Ook al worden er meer tweelingen geboren dan vroeger, toch het nog steeds bijzonder als je twee kindjes krijgt. Zo vaak komt het immers niet voor dat er een tweeling wordt geboren. Als aanstaande tweelingmama ben je dus best uniek!