Wat is het verschil tussen een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal?

kinderdagverblijf

Heb je jonge kinderen? Dan denk je er misschien over na om ze naar een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal te brengen. Dit kan uiteraard voor één dag in de week, maar steeds vaker maken ouders voor meerdere dagen per week gebruik van deze vorm van kinderopvang. Ze kunnen bij beide lekker spelen met andere kinderen, nieuwe vriendjes maken en leren zich stap voor stap een beetje verder te ontwikkelen. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen een peuterzaal en een kinderdagverblijf? Is er eigenlijk überhaupt wel een verschil tussen deze twee? Je ontdekt het hier.

Leeftijd

Een van de grootste verschillen tussen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de beginleeftijd van de kinderen. Zo zijn kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan veelal tussen de twee en vier jaar. Bij een kinderdagverblijf ligt de leeftijd aanzienlijk lager en zijn baby’tjes van slechts een aantal maanden al welkom. Ook bestaan bij laatstgenoemde de groepsgroottes uit maximaal 16 kinderen, bij een peuterzaal liggen deze aantallen dikwijls wat hoger. Daarbij is er bij een kinderdagverblijf de keuze uit horizontale- en verticale groepen. Bij horizontale groepen zitten kindjes van dezelfde leeftijd bij elkaar en bij verticale groepen brengen kinderen en baby’s van verschillende leeftijden de dag met elkaar door.

Een ander verschil tussen deze vormen van kinderopvang is terug te zien in de tijd die kinderen er doorbrengen. Zo zullen kindjes die naar een peuterspeelzaal gaan hier slechts een dagdeel naar toe gaan. Kinderen die naar een kinderdagverblijf worden gebracht, kunnen hier de gehele dag spenderen.

Spelen en ontwikkeling

Een peuterspeelzaal wordt beschouwd als een algemeen toegankelijke educatieve voorziening. Dit houdt in dat niet de opvang, maar de pedagogische begeleiding voorop staat. Het is belangrijk dat de kinderen hier voornamelijk plezier beleven en al spelenderwijs leren. Spelen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van een kindje. De kinderen worden hier op peuterspeelzaal Groningen dan ook goed bij begeleid. De begeleiders richten zich hier vooral op ontwikkelingsstimulering en de overgang naar de basisschool.

Op en Top Zwanger

Kijk je naar een kinderdagverblijf, dan zul je zien dat ook daar de beroepskrachten zich voornamelijk richten op de ontwikkeling van het kind. Zo zijn de pedagogisch medewerkers onder meer specialist op het gebied van opvoeden. Wat een kinderdagverblijf echter toch verschillend maakt ten opzichte van een peuterspeelzaal is de kerndoelstelling. Zo is de doelstelling van een kinderdagverblijf voornamelijk om ouders in de gelegenheid te stellen zorg en arbeid te combineren. Zo kunnen kinderen hier de gehele dag doorbrengen terwijl ouders aan het werk zijn.  

Comments are disabled.